Snoeiles, vervolg
rook
Als Régis zich omdraait om een verse bos afgeknipte twijgen in de bruleur te proppen, ziet de wijsneuzige wijnboer zijn kans schoon. Met een drietal krachtdadige knippen snoeit hij de hem toegewezen wijnstok.

rook
'Wat doe je nou!' brult de wijngaardchef ontzet. 'Je hebt de enige drie goeie twijgen van die struik geknipt! Daar komt nu het hele jaar geen druif meer aan!'

rook
Verslagen staren de mannen enige ogenblikken zwijgend naar de terminaal gecastreerde wijnstok.

rook
Dan haalt Régis diep adem. 'Oké. Bon. Het zij zo.' Hoofdschuddend wijst hij op de bruleur. 'Geef je secateur maar hier en ga maar twijgen verbranden. Ik snoei.'

rook
Met jeugdig enthousiasme begint de wijnboer de bruleur te vullen met sarments.

rook
Maar natuurlijk weer veel te veel, zodat de beide mannen geheel aan het oog worden onttrokken door dikke rookwolken die de hele omgeving in een dichte mist zetten.

rook
Terwijl de kasteelheer beduusd toekijkt, begint de getergde wijnreus binnensmonds verwensingen mompelend, brandende stukken wijnstruik uit de bruleur te rukken.

regis   Huilend over zoveel toegepaste onkunde smeekt de druivenchef of de wijnboer asjeblieft wil opzouten.
'Kunt u niet een BOEK GAAN SCHRIJVEN OF ZO!?'


Cliquez ici om terug te gaan naar Slurp! 25.