Onderzoekheader

Resultaten landelijk slurp-onderzoek

Probleemstelling
Slurpen wordt gezien als behorend tot de categorie ‘ongewenste lichaamsgeluiden’ zoals boeren en erger. In de opvoeding wordt slurpen beoordeeld als ‘niet netjes’ en derhalve al op jonge leeftijd verboden.

Aan dit onderzoek, uitgevoerd in de eerste helft november 2009, hebben 1.900 vrouwen en mannen deelgenomen.

Wanneer we kijken naar de antwoorden zien we de volgende uitkomst:
Driekwart van de ondervraagden slurpt nooit wijn.
Het overgrote deel van de ondervraagden vindt slurpen vies, niet netjes en een smerig geluid.
Men gaat ervan uit dat slurpen tijdens het wijn drinken niet hoort.
Slechts 18% vindt dat wijn slurpen moet kunnen.
Slechts 9% slurpt wijn in een restaurant.

Slotconclusie
Het is droevig gesteld met de smaakbeleving van de Nederlander. In de strijd om de schappositie spannen wijnproducenten zich wereldwijd in om de mooiste wijnen te vinifiëren. Maar driekwart van de met veel liefde en passie geproduceerde wijnen verdwijnt niet of nauwelijks geproefd in het keelgat.
In plaats van de voorgenomen accijnsverhoging op wijn, zou een subsidie voor landelijk slurponderwijs meer op zijn plaats zijn.

Deze uitkomst wordt bevestigd door een reeks gefilmde interviews met vooraanstaande figuren. Ronald Plasterk, Ilja Leonard Pfeiffer, Herman Brusselmans, Bart Chabot en andere smaakmakers gaven, onafhankelijk van elkaar, unaniem aan slurpen tijdens het wijn drinken ongepast en/of vies te vinden.

Cliquez ici voor het filmpje

 

Uitslag landelijk Slurp-onderzoek

1. Slurp je weleens?
(1.886 deelnemers)
27%     Nooit in gezelschap.
25%     Alleen hete soep.
28%     Ja. Luidruchtig en ongegeneerd
21%     Nee, nooit.

Conclusie
Driekwart van de ondervraagden slurpt nooit wijn.
Slechts 28% zegt luidruchtig en ongegeneerd te slurpen.

2. Denk je dat slurpen vies gevonden wordt?
(1.827 deelnemers)
36%     Ik heb van mijn moeder geleerd dat het niet netjes is om te slurpen
23%     Ja. Ik vind het zelf ook een nogal smerig geluid.
22%     Als het oorverdovend hard is misschien, anders niet.
19%     Ik zou niet weten waarom slurpen vies zou zijn.

Conclusie
Het overgrote deel van de ondervraagden vindt slurpen vies, niet netjes en een smerig geluid.
Slechts 19% vindt dat slurpen moet kunnen.

3. Denk je dat wijn beter smaakt als je het slurpt?
(1.823 deelnemers)
59%     Ja, als je slurpt assimileren de aroma's in de wijn met zuurstof en proef je de wijn beter.
29%     Zou kunnen, maar je kunt ook uitstekend wijnproeven zonder dat vieze geslurp.
8%     Dat is helemaal niet waar.
4%     Nee, dat wist ik niet. Maar ik ben van nature nogal dom.

Conclusie
Meer dan de helft van de ondervraagden weet dat je de wijn beter proeft als je slurpt. Maar meer dan de helft daarvan (41%) slurpt desondanks niet.

4. Je zit naast de koningin op een staatsiebanket. Een lakei vult de kelken met Château Pétrus 1985. Zou je slurpen?
(1.807 deelnemers)
42%     Alleen als de koningin ook slurpt.
29%     Van goede wijn moet je optimaal genieten. Daarom slurp ik altijd en overal. Het maakt me geen bal uit wie er naast me zit.
22%     Nooit. Daarvoor ben ik veel te goed opgevoed.
7%     Nee. Ik wil niet overkomen als een Tokkie.

Conclusie
Een derde van de ondervraagden zou een glas Château Pétrus niet slurpend drinken.
71% van de ondervraagden zou slurpen als ze, gezeten naast de koningin, Château Pétrus geserveerd zouden krijgen. (Ervan uitgaande dat de koningin zelf ook slurpt.)

5. Je zit met je geliefde in een restaurant. Kaarsjes, zachte muziek, lieve woordjes. Aan een tafeltje naast jullie zit iemand die elke keer als hij een slok wijn neemt, luidruchtig slurpt. Wat doe je:
(1.797 deelnemers)
77%     Je vraagt of de wijn lekker smaakt.
9%     Je slurpt zelf net zo hard, dus het valt je nauwelijks op.
8%     Je verzoekt de ober om een ander tafeltje.
6%     Je vraagt of het wat minder kan.

Conclusie
Driekwart van de ondervraagden is sociaal en vraagt de slurpende buurman of de wijn hem goed smaakt, maar slurpt zelf niet.
Slechts 9% slurpt wijn in een restaurant.

6. Als je een inschatting zou moeten maken van het percentage mensen dat slurpt tijdens het wijn drinken is dat dan: 90%, 50%, 20%, of 5%?
(1.805 deelnemers)
43%     20%
38%     5%
16%     50%
2%     90%

Conclusie
Het overgrote deel van de ondervraagden gaat ervan uit dat er tijdens het wijn drinken niet of weinig geslurpt wordt.


Cliquez ici om terug te gaan naar Slurp! 013.