header
Zen voor dummies

Het doel van Zen is inzicht in jezelf. Je moet leren dat je geen gewichtige persoonlijkheid bent, maar slechts een ledige huls. Dat valt niet mee, want een mens voelt aan alles dat zij of hij een wandelend pakhuis is, borrelend van verlangens, ambities, lusten, lasten en trek in wijn. Maar goed, het jaar is nog jong, goede voornemens verdringen zich in de gang en van een gezonde poging tot zelfverbetering is nog nooit iemand slechter geworden. Maar attention: mocht je er na hardnekkig doorzetten in geslaagd zijn jezelf te transformeren tot een hol vat, dan begint de ellende pas.

Dan moet je namelijk een "zelfloos bestaan" gaan leiden. Je bent er, maar je bent er tegelijkertijd ook niet. Jij, in je nieuwe status van ledige barrique, dient gevuld, niet met wijn, maar met Karma: het principe dat alles wat we doen, denken of zeggen op onszelf terugslaat. Goede daden krijgen goede gevolgen, slechte daden slechte; je oogst wat je zaait. Alles wat je overkomt, is het resultaat van wat je in je huidige leven hebt uitgevreten. Of in je vorige, want we gaan reïncarneren. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven; je bepaalt je eigen bruto geluk.

 

Is dit karma-pad naar tevredenheid afgelegd, dan bereik je het hoofddoel van het boeddhisme, het nirwana.
Dat is niet een soort hemel, maar: een gemoedsgesteldheid waarin de geest 100% hufterproof is; vrij van begeerte, ambitie en hartstocht; schoon als een dauwdruppel.
Heb je deze staat van verlichtheid weten te bereiken, dan ben je onkwetsbaar voor geestelijk leed en wordt het hoogste geluk je deel. Nooit meer balen van lange rijen voor de kassa, aanhoudend saldotekort of onwelkome visite. Je nieuwe leven is vervuld van vriendelijkheid, wijsheid, gelijkmoedigheid en een voortdurende staat van koele, zonnige vrede. Helaas zonder wijn want dat staat Boeddha, in weerwil van zijn weldoorvoede voorkomen, niet toe. Dat gaat dus een kopje groene madeliefjesthee worden...


Time is Money

time

Natuurlijk, tijd is geld. Maar als je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, dan blijkt dat tijd allesbehalve geld is. Velen hebben te laat gemerkt dat hun tijd op was, maar hun geld nog niet. Derhalve huldigen wij het adagium:

txt

Cliquez ici om terug te gaan naar Slurp! 50